Bc. Alena Stejskalová

Diplomová práce

Proměny mediální konstrukce úspěšné ženy: komparativní diskurzivní analýza

Transformation of Media Construction of Successfull Woman: comparative discourse analysis
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá mediálním obrazem úspěšné ženy a jeho proměnou. Cílem práce bude zjistit, jaká kritéria úspěšného života jsou konstruována v českém ženském časopise. Analyzovaným materiálem jsou články lifestylového časopisu Vlasta, a to ročníky 1952, 1975, 1994 a 2010. Jako metodu jsem zvolila diskurzivní analýzu. V teoretické části vyjasňuji pojmy, jako jsou sociální a mediální konstrukce …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with the media image (and its transformation) of successfull woman. The aim of the thesis is to analyze, which criteria of a successfull living are constructed in czech woman magazine Vlasta, in years 1952, 1975, 1994 and 2010. The method of discourse analysis is used. In theoretical part of this thesis important concepts are introduced, including the social construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií