Bc. Katarína Orsághová

Bachelor's thesis

Alergenní prachoví roztoči

Allergenic dust mites
Abstract:
The rates of allergies are increasing from year to year worldwide. Allergy to dust mites is one of the most common allergies. House dust mites belonging to the phylum Arthropoda, are one of the most important allergenic agents. The best-known and most studied species are Dermatophagoides pteronyssinus and Dermatophagoides farinae. Excretion-secretion products of mites, including the biomolecules with …more
Abstract:
Výskyt alergií se v celosvětovém měřítku z roku na rok zvyšuje. Jednou z nejrozšířenějších alergií je alergie na roztoče. Zástupci domácích prachových roztočů patřící do kmene Arthropoda jsou jedním z nejvýznamnějších alergenních agens. Mezi nejznámější a nejvíc zkoumané druhy patří Dermatophagoides pteronyssinus a Dermatophagoides farinae. Exkrečně-sekreční produkty roztočů, mezi kterými figurují …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta