Bc. Michaela Pokorná

Bakalářská práce

Využití Montessori pedagogiky v domácí péči o seniora s demencí: případová studie

Application of the Montessori Pedagogy in Home Care of the Senior with Dementia: A Case Study
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím Montessori pedagogiky v domácí péči o seniora s demencí. Jádrem práce je případová studie založená na kvalitativním výzkumném designu, která byla zrealizována během domácí péče o mého dědečka. První část práce je teoretická a věnuje se významným pojmům a konceptům dané problematiky. Druhá část práce je empirická. Cílem mého výzkumu je popsat a analyzovat možnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the application of the Montessori pedagogy in home care of the senior with dementia. The core of the thesis is the case study research based on a qualitative approach, which was implemented during the home care of my grandfather. The first part is theoretical and it deals with important terms and concepts of this issue. The second part of the thesis is empirical. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jitka Ferdanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta