Bc. Marie Mikolášová

Bakalářská práce

Využívání principů Montessori v rodině u žáků z Montessori předškolních vzdělávacích zařízení

Use of Montessori Principles in the Homes of Pupils from Montessori Preschool Facilities
Anotace:
Práce se věnuje principům Montessori pedagogiky a jejich využívání při výchově v domácnosti u žáků z Montessori předškolních zařízení. V teoretické části je nejprve uvedena definice předškolního věku a jeho specifika. Kapitola o výchově a vzdělávání je rozdělena na dvě části, z nichž jedna se věnuje výchově a vzdělávání doma, druhá v předškolních zařízeních. V poslední kapitole teoretické části práce …více
Abstract:
This thesis focuses on the principles of Montessori pedagogy and their use at home-based upbringing of pupils from Montessori pre-school facilities. The theoretical part deals with the definition of pre-school age and its specifics. The chapter on education and upbringing is divided into two parts, one of which is devoted to home-schooling and upbringing, and the other one to the process of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Baričová Šmideková
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Práce na příbuzné téma

Všechny práce