Bc. Martin Linhart

Diplomová práce

Exploration of the Themes of the Watch Series of Terry Pratchett’s Discworld through the Character of Samuel Vimes

Exploration of the Themes of the Watch Series of Terry Pratchett’s Discworld through the Character of Samuel Vimes
Anotace:
Předmětem této práce je průzkum užití dvou hlavních témat série knih zabývající se Ankh-Morporkskou Městskou hlídkou, která patří mezi knihy řady Úžasná Zeměplocha Terryho Pratchetta. Těmito tématy jsou, za prvé osobnost hrdiny v civilizovaném a relativně moderním městě a kterak je schéma hrdinovy cesty popsané Josephem Campbellem adaptováno do Pratchettova prostředí a stylu psaní. Druhým tématem je …více
Abstract:
The focus of this thesis is to examine the use of two main themes in the series centered around the Ankh-Morpork City Watch which is a part of Terry Pratchett’s Discworld series of novels. The themes in question are, firstly, the portrayal of the hero in a civilized, relatively modern city, how the Campbell’s created schema of the hero’s journey is adapted into this setting and Pratchett’s style of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy