Bc. Martin Linhart

Master's thesis

Exploration of the Themes of the Watch Series of Terry Pratchett’s Discworld through the Character of Samuel Vimes

Exploration of the Themes of the Watch Series of Terry Pratchett’s Discworld through the Character of Samuel Vimes
Abstract:
Předmětem této práce je průzkum užití dvou hlavních témat série knih zabývající se Ankh-Morporkskou Městskou hlídkou, která patří mezi knihy řady Úžasná Zeměplocha Terryho Pratchetta. Těmito tématy jsou, za prvé osobnost hrdiny v civilizovaném a relativně moderním městě a kterak je schéma hrdinovy cesty popsané Josephem Campbellem adaptováno do Pratchettova prostředí a stylu psaní. Druhým tématem je …more
Abstract:
The focus of this thesis is to examine the use of two main themes in the series centered around the Ankh-Morpork City Watch which is a part of Terry Pratchett’s Discworld series of novels. The themes in question are, firstly, the portrayal of the hero in a civilized, relatively modern city, how the Campbell’s created schema of the hero’s journey is adapted into this setting and Pratchett’s style of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training