Martin ŠPEIERL

Bakalářská práce

Historický vývoj krajiny v ORP Domažlice se zaměřením na lesní plochy, nivní plochy a sídla

Historical development landscape in ORP Domažlice focused on forest areas, floodplain areas and residence areas
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na mapování historického vývoje lesních, nivních a sídelních ploch v ORP Domažlice. Práce vznikla ve spolupráci s odborem územního plánování v Domažlicích. K posouzení historického vývoje jsou vybrána tři časová období. 30. léta 19. století, kdy proběhlo mapování Stabilního katastru, dále 50. léta 20. století, kdy proběhlo letecké snímkování a poslední období, které …více
Abstract:
This batchelor thesis is focused on mapping the historical development of forest, floodplain and residential areas in ORP Domažlice. This batchelor thesis was created in collaboration with the Planning Department in Domažlice. To assess the historical development is selected three time periods. 30s of the 19th century, when there was mapping Stable cadastre, next time period is 50 years of the 20th …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015
Zveřejnit od: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPEIERL, Martin. Historický vývoj krajiny v ORP Domažlice se zaměřením na lesní plochy, nivní plochy a sídla. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 1. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mevr5z mevr5z/2
7. 1. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
7. 1. 2015
Bulanova, L.
8. 1. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.