Bc. Marian Švik

Master's thesis

Využití satelitních radarových dat pro detekci vertikálních pohybů terénu

Use of satellite radar data for detecting vertical movements of terrain
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá využitím radarové interferometrie k vytvoření modelu deformací a sledováním subsidence na poddolovaném území. Pro tyto účely jsou využita volně dostupná data z nových družic Sentinel-1 a zpracovatelského softwaru SNAP. V první polovině práce je vysvětlen princip a základní vlastnosti radaru a dále je uveden seznam družic, které nesou radarový systém. Bližší pozornost …viac
Abstract:
This Master's thesis deals with using radar interferometry for creating deformation model to observe subsidence in an undermined region. Freely available data from the new Sentinel-1 satellites and processing SNAP software is used for this purpose. In the first half of this thesis, basic radar principles and characteristics are explained. There is also a list of radar satellite systems with an emphasis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics

Práce na příbuzné téma