Bc. Michal Sekáč

Diplomová práce

Budúcnosť uhoľných elektrární Nováky a Vojany

Future of thermal power plants Nováky and Vojany
Abstract:
The final thesis uses the scenario analysis to look at the situation of the only two Slovakian thermal power plants Nováky a Vojany. It describes recent and possible future values of factors which affect profitability of thermal power plants. There are three alternative scenarios of situation created in the thesis. The owner can use these scenarios to reflect market development when deciding about …více
Abstract:
Diplomová práca skúma pomocou metódy analýzy scenárov situáciu jediných dvoch slovenských uhoľných elektrární Nováky a Vojany. Opisuje súčasné a možné budúce hodnoty faktorov ovplyvňujúce rentabilitu uhoľných elektrární. Sú vytvorené alternatívne scenáre vývoja situácie, na základe ktorých sa následne môže vlastník rozhodovať o ďalšej budúcnosti oboch elektrární a tak reagovať na daný vývoj na trhu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost