Bc. Zuzana Tomanová

Bakalářská práce

Průkaz znalostí o správné výživě u zdravotních sester a laické veřejnosti jako prevence chorob

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá znalostmi o správné výživě u zdravotních sester a laické veřejnosti. Zjišťuje, zda jsou respondentům dostatečně známy skutečnosti o roli výživy v zabránění vzniku a rozvoje epidemicky se vyskytujících neinfekčních nemocí (obezita, diabetes mellitus II. typu, kardiovaskulární nemoci, hypertenze, osteoporóza a některá nádorová onemocnění). Z výsledku průzkumu vyplývá, že zdravotní …více
Abstract:
The bachelor's thesis (BT) deals with the knowledge of the nurses and lay public in the correct/healthy diet. The BT is finding out whether the respondents know well the facts about the nutrition role in prevention of genesis and development of epidemically occurring non-infectious diseases (obesity, diabetes mellitus of the II. type, cardio-vascular diseases, hypertension, osteoporosis and some tumors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství