Bc. Kateřina Motyčková

Bakalářská práce

Hodnocení realizace Inteligentního systému nakládání s odpady v Mikulově

Evalution of the implementation of the Inteligent waste management system in Mikulov
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Hodnocení realizace Inteligentního systému nakládání s odpady v Mikulově“ je zhodnocení ekonomických a environmentálních důsledků realizace Inteligentního systému nakládání s odpady v Mikulově. První část je zaměřena na vymezení odpadového hospodářství v České republice a popsání vývoje produkce odpadů u nás. V druhé části je vymezen Inteligentní systém nakládání s odpady …více
Abstract:
The goal of bachelor thesis „Evaluation of the implemantation of the Inteligent waste management“ is evaluation of economics and enviromental impacts of the implementation of Inteligent waste management system in Mikulov. First part is focused on waste management in Czech Republic and its waste production. Second part defines Inteligent waste management system, presents company STKO, ltd. and analyzes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dominika Tóthová
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta