Bc. Nataša Milovanović

Diplomová práce

How the counseling for foreigners contributes to the integration process of foreigners from Ukraine

How the counseling for foreigners contributes to the integration process of foreigners from Ukraine
Anotace:
Tato práce se zabývá poradnami pro cizince a jejich klienty, cílovou skupinou cizinců, kteří do České republiky přicházejí ze třetích zemí, z Ukrajiny. Cizinci přicházející do ČR ze zemí členských států Evropské Unie se značně odlišují svými důvody i legislativním procesem cizinců, kteří k nám přichází ze třetích zemí. Cizinci ze třetích zemí tvoří značnou část příchozích jak do ČR, tak i do celé Evropské …více
Abstract:
Abstract: This thesis is focused on counseling for foreigners and their clients, mainly on a group of foreigners, who are coming into the Czech Republic from Ukraine. Foreigners are coming to Czech Republic from the states within European Union with different reasons and legislative processes from foreigners coming from third countries. Foreigners from third countries make up extensive part of incomers …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií