Bc. Martin Holek

Master's thesis

Material inkjet printing of advanced systems suitable for polymer electronics

Material Inkjet Printing of Advanced Systems Suitable for Polymer Electronics
Abstract:
This master's thesis deals with preparation of graphene oxide in form of nano-sheets which are intended as an active material in inks for inkjet printing. Synthesized graphene oxide was characterized by XRD, AFM, SEM, FTIR and Raman. Prepared inks were tested using viscometer and surface tension meter for liquids. Final electronic devices (sensors) were printed from prepared inks and these devices …more
Abstract:
Tato práce pojednává o přípravě grafen oxidu ve formě nano "sheetů", jež jsou dále použity pro přípravu inkoustů pro materiálový tisk s využitím inkjetové technologie. Grafen oxid je charakterizován pomocí XRD, AFM, SEM, FTIR a Ramanovské spektrometrie. Připravené inkousty jsou charakterizovány s využitím viskozimetru, dále pak je měřeno povrchové napětí. Z připravených inkoustů jsou natisknuty elektronická …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Urbánek, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Holek, Martin. Material inkjet printing of advanced systems suitable for polymer electronics. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe