Theses 

A Comparative Analysis of the British and Czech Responses to the Current Migrant Crisis in Europe – Bc. Marek Ševela

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marek Ševela

Bakalářská práce

A Comparative Analysis of the British and Czech Responses to the Current Migrant Crisis in Europe

A Comparative Analysis of the British and Czech Responses to the Current Migrant Crisis in Europe

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat reakce dvou Evropských zemí na současnou migrační krizi. Česká Republika a Velká Británie jsou zvolenými zeměmi a tato práce nabízí čtenáři informace, které zohledňují přístupy těchto dvou zemí k současné krizi stejně tak, jako jsou zmíněny i její dopady na tyto vybrané země, které jsou pak předmětem porovnání v poslední části práce. Nejdříve je představen historický kontext České Republiky a Velké Británie, který je velice užitečný a také důležitý pro pochopení současných problémů migrace. Bakalářská práce dále informuje o současné situaci migrační krize za účelem obeznámení čtenáře s jejími obecnými zákonitostmi. Třetí kapitola pojednává o sociopolitických aspektech problému migrace jak v kontextu cílových zemí, tak zemí původu. Čtvrtá část této práce zahrnuje ekonomickou oblast této problematiky, analyzuje možné dopady migračního fenoménu na zúčastněné země, a to včetně spojitosti s Českou Republikou a Velkou Británií. V poslední části této práce dochází k analýze získaných informací, následnému vyhodnocení a kompletnímu porovnání přístupů a reakcí České Republiky a Velké Británie na všech výše zmíněných úrovních. Z výsledků zvolené porovnávací metody jsou vyvozeny závěry, které následně plní roli výsledného výstupu této bakalářské práce.

Abstract: The primary aim of this bachelor thesis is to analyze the responses of the two European countries to the current migrant crisis. The chosen countries are the Czech Republic and the United Kingdom and this work provides the reader with the information regarding their attitudes towards the crisis as well as with the effects that the current inflow of refugees has on the functionality of these countries. Firstly, the thesis introduces the historical context of the Czech Republic and the United Kingdom which is very helpful and important in understanding of the current problems. Secondly, the thesis presents the information about the current situation in order to help the reader to fathom the general background of the problem. Thirdly, the reader learns the effects of migration on the source and target countries from the socio-political view, either from a negative or positive side. The fourth chapter works with the economic background of the problem and analyzes many possible implications that can occur if considering the phenomenon of migration and the economic impacts on the Czech Republic and the United Kingdom. The last part of this work deals with the actual comparison of these two countries while trying to put all the gathered information together and come up with a conclusion that can present the results of this thesis in a satisfactory manner.

Keywords: Migrant Crisis, current, The Czech Republic, The United Kingdom, Europe, responses, attitudes, migration, emmigration, immigration, historical background, social aspects, economical aspects, xenophobia, terrorism, comparison Migrační krize, současná, Česká Republika, Spojené království, Evropa, reakce, přístupy, migrace, emigrace, imigrace, historický kontext, sociální aspekty, ekonomické aspekty, xenofobie, terorismus, srovnání

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:46, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz