Bc. Marek Ševela

Bakalářská práce

A Comparative Analysis of the British and Czech Responses to the Current Migrant Crisis in Europe

A Comparative Analysis of the British and Czech Responses to the Current Migrant Crisis in Europe
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat reakce dvou Evropských zemí na současnou migrační krizi. Česká Republika a Velká Británie jsou zvolenými zeměmi a tato práce nabízí čtenáři informace, které zohledňují přístupy těchto dvou zemí k současné krizi stejně tak, jako jsou zmíněny i její dopady na tyto vybrané země, které jsou pak předmětem porovnání v poslední části práce. Nejdříve je představen …více
Abstract:
The primary aim of this bachelor thesis is to analyze the responses of the two European countries to the current migrant crisis. The chosen countries are the Czech Republic and the United Kingdom and this work provides the reader with the information regarding their attitudes towards the crisis as well as with the effects that the current inflow of refugees has on the functionality of these countries …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Anglický jazyk a literatura