Bc. Eva Pejchalová

Diplomová práce

Bariéry implementace paliativní péče v intenzivní péči

Barriers to the implementation of palliative care in intensive care
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na bariéry, které brání implementaci paliativní péče na jednotkách intenzivní péče. Toto téma je v dnešní době poměrně aktuální a zažívá velký rozkvět napříč světem. Práce je rozdělená na dvě části. Teoretická část se zabývá charakteristikou, kvalitou a komunikací v oblasti paliativní péče. Dále jsou zde zmíněny nejčastější modely paliativní péče a kritéria, dle kterých …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the barriers that hinder the implementation of palliative care in intensive care units. This topic is quite topical nowadays and is experiencing a great growth across the world. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the characteristics, quality and communication in palliative care. It also discusses the most common models of palliative care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Večeřová
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta