Bc. Jitka Šafářová

Diplomová práce

Bariatrie a diabetes mellitus 2.typu

Bariatric surgery and type 2 diabetes
Anotace:
Diplomová práce se zabývá terapií obézního diabetika, tj. léčbou obezity a diabetu mellitu 2. typu a to prostřednictvím metody konzervativní a chirurgické. Teoretická část diplomové práce začíná kapitolami o charakteristice a diagnostice obezity a diabetu mellitu 2. typu. Další kapitoly se již věnují samotným možnostem terapie, tj. léčbě konzervativní a terapii chirurgické, které je s ohledem na zaměření …více
Abstract:
The thesis deals with the obese diabetic therapy, ie. treatment of obesity and diabetes mellitus type 2 through a conservative and surgical methods. The theoretical part of the thesis begins with chapters on the characteristics and diagnosis of obesity and diabetes mellitus type 2. The other chapters deal with the particular possibilities of therapy, ie. treatment by conservative and surgical therapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Alena Mottlová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta