Bc. Jakub Palenčár

Diplomová práce

Vplyv ucelenej rehabilitácie na mieru funkčnej nezávislosti u pacientov po amputácii dolnej končetiny pre diabetes mellitus II. typu

The effect of comprehensive rehabilitation on the degree of functional independence in patients after amputation of the lower limb for diabetes mellitus II. type
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the effect of rehabilitation in patients after amputation of the lower limb for type II diabetes mellitus and examines the effect of rehabilitation on the Functional Independence Measure (FIM). The aim of this work is to evaluate the influence of rehabilitation on the level of functional independence in the whole group of patients, in patients in the younger …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením efektu rehabilitácie u pacientov po amputácii dolnej končatiny pre diabetes mellitus II. typu a skúma vplyv rehabilitácie na mieru funkčnej nezávislosti (Functional Independence Measure – FIM). Cieľom práce je zhodnotiť vplyv rehabilitácie na mieru funkčnej nezávislosti v celom súbore pacientov, u pacientov v mladšej a staršej vyšetrovanej skupine, v závislosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Polonyiová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta