Mgr. Klára Holubová

Diplomová práce

Státní sociální podpora jako součást sociálního zabezpečení

The state social benefit as a part of the social security
Anotace:
Tato diplomová práce se snaží vymezit státní sociální podporu jako soucást sociálního zabezpecení, a to pedevším z pohledu vývoje zákona o státní sociální podpore. Po ozrejmení nekterých stežejních pojmu, se kterými zákon o státní sociální podpore pracuje, se podrobneji venuje rozboru a vývoji jednotlivých dávek. Nejprve dávek poskytovaných v závislosti na výši príjmu, tedy prídavku na díte, sociálnímu …více
Abstract:
This work is focused on the system of state social support mainly from the view of the development of the Act No 117/1995 Coll. In the introduction the work dicribes the system in general and defines main terms. The following part analyzes benefits like child allowance, social allowance, housing allowance, parental allowance, allowance for teaching aids, foster care allowances and grants, child care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta