Tereza JANKOVÝCH

Bakalářská práce

Suburbanizace v zázemí Prahy: případová studie Hostivice

Suburbanization in Prague hinterland: Hostivice case study
Anotace:
Práce se zabývá procesem suburbanizace, především jejím rezidenčním typem, který se vyznačuje přesunem obyvatel z jádrového města do jeho zázemí. Tento proces je nejpatrnější v okolí Prahy, proto byla zvolena případová studie obce Hostivice, která se nachází v okrese Praha-západ. Práce je zaměřena na obyvatelstvo, bydlení a dopravu. První část práce tvoří teoretický úvod do problematiky suburbanizace …více
Abstract:
This work deal with suburbanization, especially with its residential type, which is demarcating by citizens? transfer from centre core city to its hinterland. This process is mostly apparent in Prague?s neighborhood, therefore for the case study was chosen Hostivice, which is located in Prague-west canton. This work is focused on inhabitants, housing and transportation. The first part of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Darina Posová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANKOVÝCH, Tereza. Suburbanizace v zázemí Prahy: případová studie Hostivice. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta