Michal GALLO

Bakalářská práce

Náhlé příhody břišní v přednemocniční a intenzivní péči

Acute abdominal emergencies in prehospital and intenzivist care
Abstract:
The bachelor thesis consists of a theoretical and a practical part. The aim of the work is to point out the importance of the accurate examination in case of sudden abdominal traumas in the conditions of pre-hospital emergency health care. The work is focused on consequent and particularized taking of the anamnesis from the patient and detailed identification and recording of symptoms of the disease …více
Abstract:
Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem práce je poukázat na důležitost a správnost vyšetření při náhlých příhodách břišních v podmínkách přednemocniční urgentní zdravotní péče. Práce je zaměřena na důsledné a podrobné odebrání anamnézy od pacienta a pečlivé vyšetření a zaznamenání příznaků onemocnění. V teoretické části jsou zahrnuty náhlé příhody břišní, jejich rozdělení …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žiak, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GALLO, Michal. Náhlé příhody břišní v přednemocniční a intenzivní péči. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta