Kristýna JAREŠOVÁ

Bakalářská práce

Úloha sestry v péči o pacienty s náhlou příhodou břišní

Nurse´s role in caring for abdominal sudden event patients
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá úlohou sestry v péči o pacienty s náhlou příhodou břišní (NPB) se zaměřením na předoperační a pooperační péči u pacientů s NPB, po-hledem pacientů a sester. Bakalářská práce je tradičně rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a na praktickou část. Cílem této práce bylo zmapovat předoperační a pooperační ošetřovatelskou péči u pa-cienta s NPB. Výzkumná část byla …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the role of nursing staff in the case of providing health for patients with acute abdominal incident (AAI) with a focus on preoperative and postoperative care for patient with AAI from the perspective of patients and nursing staff. This bachelor thesis is traditionally divided in the two parts, theoretical and prac-tical. This work aimed to "Describe the preoperative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tereza Svidenská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAREŠOVÁ, Kristýna. Úloha sestry v péči o pacienty s náhlou příhodou břišní. Č. Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.