Šárka Kubalová

Bakalářská práce

Rekonstrukce místní komunikace - ulice 28. října v Turnově

Reconstruction of the 28. října Street in Turnov
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce místní komunikace na ulici 28. října v Turnově. Návrh je v rozsahu zjednodušené projektové dokumentace. Návrh obsahuje zhodnocení stávajícího stavu a řešení šířkového uspořádání komunikace celého dopravního prostoru z hlediska bezpečnosti pohybu chodců, cyklistů i vozidel a řešení statické dopravy. Návrh obsahuje řešení šířkového uspořádání místní …více
Abstract:
The bachelor work deals with a proposal reconstruction of local communication on 28th October street in Turnov. The proposal is in range of a simplified project documentations. The proposal includes simplified evaluation of the current situation and the solution of latitudinal configuration of routes in the whole traffic area in regard to the safety of pedestrians or cyclists movement or movement of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Marián Krajčovič

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava