Tomáš Nedělka

Diplomová práce

Návrh rekonstrukce komunikace v obci Blato

Proposal of the road reconstruction in the municipality of Blato
Anotace:
Tato diplomová práce obsahuje dokumentaci technického řešení rekonstrukce místní komunikace v obci Blato, která je napojená na stávající silnici III/32232 na úrovni dokumentace pro stavební povolení (DSP) a konkrétního zadání diplomové práce. Návrh rekonstrukce vychází ze schváleného Územního plánu obce Mikulovice (místní část Blato) a není v rozporu se schváleným Územním plánem velkého územního celku …více
Abstract:
This thesis contains an engineering solution documentation of a road reconstruction in the municipality of Blato (describing a road which adjoins to an existing road III/32232) at the level of documentation necessary for a building approval and in such an extent that was defined by this thesis specifications. The proposal of reconstruction is based on an approved local plan of Mikulovice (local neighbourhood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nedělka, Tomáš. Návrh rekonstrukce komunikace v obci Blato. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura

Práce na příbuzné téma