Bc. Marian Vítek

Diplomová práce

Projekt systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Project of the Development and Training of Employees in the Company Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současnou problematikou struktury vzdělávání a systému vzdělávání v dané společnosti. Hlavním cílem práce je provést analýzu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, zároveň zhodnotit dosavadní procesy a předložit návrh zlepšení způsobu současné situace. Diplomová práce se skládá ze třech samostatných částí, teoretické, praktické a projektové části. V první, teoretické části …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the current problems of the structure of education and the system of education in the given society. The main aim of the thesis is to analyze the pro-cess of education and development of employees, at the same time evaluate existing pro-cesses and submit a proposal for improving the current situation. The thesis consists of three separate parts, theoretical, practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vítek, Marian. Projekt systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o.. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing