Bc. Petra Dočkalová

Diplomová práce

Didaktické otázky e-learningu a podnikové vzdělávání. Aplikace e-learningu do podnikového vzdělávání společnosti Libro

Didactic aspects of e-learning and corporate training. E-learning and its aplication in corporate training in company Libro
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce pojednává o didaktických aspektech e-learningu a jejich aplikaci do podnikového vzdělávání vybrané malé firmy. Teoretická část se zabývá teoretickými koncepty podnikového vzdělávání v souvislostech, e-learningem, pravidly tvorby kurzu a zaváděním e-learningu do podnikového vzdělávání. Metodologická část zahrnuje analýzu vzdělávacích potřeb v konkrétní společnosti. Aplikační …více
Abstract:
This master thesis deals with the didactic aspects of e-learning and its application in corporate training in small company. The theoretical part comprises theoretical concepts in the context of corporate training, e-learning, course design rules and implementing e-learning in corporate training. The methodology includes an analysis of training needs in selected company. The application section includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta