Bc. Vladislava Vodičková

Bakalářská práce

Transkripční faktor STAT3 jako regulátor buněčného metabolismu

Transcription factor STAT3 as regulator of cellular metabolism
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji funkci transkripčního faktoru STAT3. STAT3 hraje významnou úlohu v regulaci biologických pochodů mnoha typů buněk včetně kmenových. V poslední době se však ukazuje, že význam proteinu STAT3 nemusí spočívat jen v regulaci exprese genů, které přímo ovlivňují buněčné dělení, diferenciaci buněk a apoptózu, ale také v regulaci energetického metabolismu buněk. STAT3 je spojen …více
Abstract:
In this thesis I describe the function of transcriprion factor STAT3. STAT3 plays an important role in a regulation of many cell types including stem cells. Recently, it appears that the significance of STAT3 protein may not be related only to the regulation of gene expression that directly affects cell division, differentiation of cells and apoptosis, but also to the regulation of cellular metabolism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta