Ing. Josef Hrodek

Diplomová práce

Aplikace Zooinfo pro Android

Zooinfo application for Android operating system
Anotace:
Tato práce je zaměřena na vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android. Jsou zde uvedeny a rozebrány důležité části aplikace. Dále jsou uvedeny informace o serverové části aplikace, způsobu implementace a použitých technologiích při implementaci řešení. V teoretické části je uvedena rešerše dostupných mapových podkladů a softwaru poskytujícího mapové podklady. Dále jsou také popsány způsoby a …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on development of application for operating system Android. There are stated and analyzed important parts of this application. Next there are stated basic information about server side part of application, type of implementation and technologies, used by solution implementation. In theoretical part is stated searches of available map basis and software, that provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jiří Zechmeister

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrodek, Josef. Aplikace Zooinfo pro Android . Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky