Mgr. Eva Daňková

Bakalářská práce

Islámská politická moc: Srovnání koncepce státu v díle tří teoretiků islámského fundamentalismu

Islamic Political Power: A Concept of the State in the Works of Three Theoreticians of the Islamic Fundamentalism
Anotace:
V první polovině 20. století se v muslimských zemích postupně etablovaly nové politické režimy. Část obyvatel muslimských zemí však s novými politickými režimy nesouhlasila a prosazovala nastolení státoprávního uspořádání, které by vycházelo výhradně z principů islámu. Propracované koncepce islámského státu představilo několik muslimských teoretiků, z nichž někteří svými názory ovlivnili i současnou …více
Abstract:
In the first half of the 20th century, the new political regimes were established in Muslim states. A part of Muslim states citizens disapproved of the new political regimes and supported the establishment of the constitution based solely on the Islamic principles. A few Muslim teoreticians introduced elaborated conceptions of the Islamic state, some of these teoreticians even influenced the contemporary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta