Mgr. Jan Sadílek, Ph.D.

Disertační práce

Detection of biologically active pollutants in the aquatic environment

Detection of biologically active pollutants in the aquatic environment
Anotace:
V souvislosti s nárůstem lidské populace a většími nároky na zemědělskou a průmyslovou činnost dochází k nárůstu produkce chemických látek. Během výroby a používání těchto chemických látek však dochází k jejich uvolňování do všech složek životního prostředí ve velmi vysokých koncentracích. Tyto látky pak díky své biologické aktivitě primárně či sekundárně ovlivňují přirozené funkce ekosystémů, narušují …více
Anotace:
avené vody získaných s využitím aktivního i pasivního vzorkování.
Abstract:
In connection with the increase in human population and the greater demands for agricultural and industrial activities the production of chemical substances increased. The production and use of these chemicals leads to their releasing into the all components of environment at very high concentrations. These compounds, owing to their biological activity primary or secondary affects the natural functions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Hucko, CSc., Ing. Helena Zahradníčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.