Bc. Jiří Udatný

Diplomová práce

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z pohledu veřejného zadavatele a jejich právní úprava

Small-scale procurement from the point of view of the contracting authority and their legislation
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z pohledu veřejného zadavatele. Nejprve vysvětlím samotný pojem veřejné zakázky a zaměřím se na specifika spojená s procesem jejího zadávání. Také se budu zabývat vývojem zadávání veřejných zakázek v České republice, respektive jejich právní úpravy. V závislosti na přijetí zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of small-scale public procurement from the point of view of the contracting authority. First, I will explain the very concept of a public contract and focus on the specifics associated with its procurement process. I will also deal with the development of public procurement in the Czech Republic, or their legislation. Depending on the adoption of Act No. 134 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní