Šárka Gieslerová

Diplomová práce

Kompetence zdravotně sociálního pracovníka na spinální rehabilitační jednotce v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé

Qualification for the position of a nurse at the spinal cord rehabilitation unit the Hamzova specialist sanatorium for children and adults
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zabývala kompetencemi zdravotně sociálního pracovníka, kompetencemi zdravotně sociálního pracovníka v HL. Teoretická část obsahuje osvětlení lékařské terminologie a seznámení s právními normami. V praktické části na základě rozboru kazuistik jsem představila práci zdravotně sociálního pracovníka v HL na SRJ . Na závěr jsem provedla vyhodnocení kazuistik a zjistila, zda …více
Abstract:
In my work I dealt with the competence-health social worker, social worker competencies disabled in HL. The theoretical part includes lighting of medical terminology and familiarize themselves with the rules. The second part, an analysis of case studies I presented the work of disabled social worker in the HL FRY. In conclusion, I present a review of case reports and determine whether the competencies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: Marcela Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.