Daniela KOVÁČOVÁ

Bakalářská práce

Kompetence a činnosti sociálních pracovníků v nesoukromých zdravotnických zařízeních v ČR

Competencies and activities of social workers in public health care facilities in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast sociální práce ve zdravotnictví. Jejím cílem je analýza kompetencí a činností zdravotně sociálních pracovníků. Zkoumána jsou i dilemata, která ve svém povolání řeší a s jakými těžkostmi se setkávají při vykonávání odborné práce v interdisciplinárním týmu, kterého jsou součástí. Zahrnuta je oblast následného povinného vzdělávání a návrhem na jeho optimalizaci a …více
Abstract:
My bachelor's work is focused on the social work field in the healthcare. The aim is to analyze the competencies and activities of health - social workers. It's focused on the dilemmas the workers solve and difficulties they meet with due performing their professional work in the interdisciplinary team they're part of. The field of further compulsory education is included with suggestion on the optimalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁČOVÁ, Daniela. Kompetence a činnosti sociálních pracovníků v nesoukromých zdravotnických zařízeních v ČR. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická