Mgr. Dagmar KOCICHOVÁ

Disertační práce

Výuka matematiky s podporou ICT se zaměřením na typy inteligence žáka

Teaching mathematics the ICT support with focus on the pupil´s intelligence dimension
Anotace:
Disertační práce Výuka matematiky s podporou ICT se zaměřením na dimenze inteligence žáka prezentuje možnost individualizace výuky matematiky vycházející z teorie vícenásobné inteligence H. Gardnera za pomoci digitálních technologií, které individualizaci výuky podporují. V teoretické části disertační práce je popsán vývoj matematicko-logické inteligence podle J. Piageta, vznik matematického poznatku …více
Abstract:
Thesis Teaching Mathematics with ICT Support with a focus on the dimension of pupil´s intelligence presents the possibility of individualization of teaching and learning mathematics based on the theory of multiple intelligence by H. Gardner with the aid of digital technologies that support individualized teaching. The theoretical part of thesis describes the development of mathematical-logical intelligence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016
Zveřejnit od: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCICHOVÁ, Dagmar. Výuka matematiky s podporou ICT se zaměřením na typy inteligence žáka. Ostrava, 2016. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.1.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 1. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta