Marcel Vrobel

Master's thesis

MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS

MICRO RESERVING MODEL V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ S VYUŽITÍM ROZŠIŘENÝCH ZOBECNĚNÝCH LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ.
Abstract:
V této práci byl navržen deterministický model určených, pro tvorbu rezerv na základě individuálního vývoje škodných událostí. Navržený model je vytvořen na základě představené literatury a jeho struktura je představena jako seznam proměnných. Tyto proměnné jsou napřed definované, a poté predikované s pomocí zobecněných lineárních regresních modelů (GLM) a jeho rozšíření ve formě Hurdle a Zero-inflated …more
Abstract:
This paper develops a deterministic model for individual claim level reserving. The proposed model is based on collected literature and its structure is decomposed and presented as a list of variables. These variables are firstly defined and then predicted with the usage of generalized linear models (GLM) and its extensions in form of Hurdle and Zero-inflated models. These variables are then combined …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Pavel Zimmermann
  • Reader: Michal Gerthofer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74006

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika

Theses on a related topic