Bc. Marie Kršáková

Diplomová práce

Vliv intenzity zatížení na orientaci v mapě v orientačním běhu

Effect of training intensity on orientation in maps in orienteering
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, zda intenzita zatížení ovlivňuje schopnost orientace v mapě v orientačním běhu. První část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se determinantů sportovního výkonu a kognitivní procesy. Zároveň jsou tyto poznatky aplikovány do orientačního běhu. Ve druhé části práce je popsán výzkum. Cílem výzkumu bylo pokusit se dokázat, jestli intenzita zatížení skutečně ovlivňuje …více
Abstract:
The aim of the study was to determine whether the intensity of the load affects the ability to understand the map orienteering. The first part of the thesis contains theoretical knowledge about the determinants of sport performance and cognitive processes. At the same time, these findings are applied to orienteering. The second part describes the research. The goal of the research was to try to prove …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.