Bc. Viktória Fedorová

Bakalářská práce

Moral Values in Espionage Novels by Graham Greene

Moral Values in Espionage Novels by Graham Greene
Anotace:
Táto bakalárska práca analyzuje morálne hodnoty v špionážnych románoch od Grahama Greena. Cieľom je dokázať, že v Greenových románoch je morálnosť jednotlivých postáv v úzkom spojení s tým, či svojím konaním spôsobujú bolesť iným ľudským bytostiam.
Abstract:
This thesis deals with the analysis of moral values in espionage novels by Graham Greene. The aim is to prove that in Greene's novels the debate about the morality of individual characters is closely connected to the human suffering.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Stefan Veleski, B.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta