Iveta Danišová

Bakalářská práce

Discourse Analysis of Health and Social Advertising

Discourse Analysis of Health and Social Advertising
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the analysis of particular persuasive strategies which are used in health and social advertising. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on discourse, discourse analysis and advertising. Further, social advertising and marketing, persuasive devices and visual aspects used in advertisements are specified. Moreover, the …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou konkrétních přesvědčovacích strategií, které jsou použity v inzerci týkající se zdraví a sociální problematiky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zaměřuje na diskurz,diskurzivní analýzu a reklamu. Dále jsou specifikovány pojmy sociální reklama a marketing, přesvědčovací strategie a vizuální aspekty, které jsou v …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Danišová, Iveta. Discourse Analysis of Health and Social Advertising. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi