Bc. Václav Orcígr

Bakalářská práce

Teorie jednání Pierra Bourdieu v environmentální sociologii

Theory of practice by Pierre Bourdieu in context of environmental sociology
Anotace:
Tématem bakalářské práce je využití teorie jednání Pierra Bourdieu v oblasti environmentalismu. Vybranými texty se snaží co nejšířeji ukázat možnosti daného využití, a následně také rozvinout prostor pro vlastní úvahu a další možné aplikace. Nejdříve téma teoreticky zakotvuje deskripcí environmentální sociologie v pojetí Jana Kellera, Michaela Bella a Johna Hannigana. Zvláštní důraz pak je kladen také …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is the theory of practice by Pierre Bourdieu and its application in environmental area. By means of selected texts there are demonstrated possibilities of such application in the broadest way. Moreover, the thesis attempts to subsequently develop further possible applications. Firstly the topic is theoretically drawn on description of environmental sociology from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Sociologie

Práce na příbuzné téma