Mgr. Lenka Čiháková

Diplomová práce

Operativně pátrací prostředky

Operational and Search Means
Anotace:
Práce se zabývá vymezením operativně pátracích prostředků v systému jak trestního práva procesního, tak i v systému operativně pátrací činnosti. Po stručné charakteristice jednotlivých prostředků se věnuje především rozhodovací praxi Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva, neboť se snaží poukázat na problematiku použití operativně pátracích prostředků a s ním spojených zásahů do lidských …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with a delimitation of operational searching means being part of the system of the criminal procedural law as well as of the system of operational searching proceeding. After a concise introduction characterizing the particular means the thesis mainly deals with the decision-making practise of the Constitutional Court of the Czech Republic and European Court of Human …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta