Bc. Lucia Zacharová

Bakalářská práce

Projekt nasazení informační technologie z pohledu dodavatele

Information technology project management from developer perspective
Abstract:
The goal of bachelor thesis “Information technology project management from developer perspective” is to analyze an implementation of information system from project management view. The first chapter of the thesis focuses on the information system and on the terms connected with it. The second chapter describes information system life cycles and information system development methodologies. The third …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Projekt nasadenia informačnej technológie z pohľadu dodávateľa“ je analýza spôsobu riadenia projektu nasadenia podnikového informačného systému. Prvá kapitola sa zaoberá informačným systémom a pojmami s ním súvisiacimi. Druhá kapitola rozoberá modely životného cyklu a metodiky budovania informačného systému. Tretia kapitola popisuje riadenie projektov v oblasti informačných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Krčál
  • Oponent: Ing. Pavel Hembera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta