Bc. Andrea Koželová

Diplomová práce

Úroveň emoční inteligence u studentů oboru sociální pedagogika

The Level of Emotional Intelligence of Students of Social Pedagogy
Anotace:
Práce se zaměřuje na zjištění úrovně emoční inteligence u studentů oboru sociální pedagogika. Teoretická část se zabývá definováním emoční inteligence, charakteristikou sociálního pedagoga a možnostmi rozvoje emočních kompetencí. Praktická část je realizována formou kvantitativního výzkumu. Data jsou získána prostřednictvím standardizovaného dotazníku zaměřeného na rysovou emoční inteligenci (Trait …více
Abstract:
The work focuses on finding out of level of emotional intelligence of students of Social Pedagogy. The theoretical part occupies with defining of emotional intelligence, the characteristic of social pedagogue and possibilities of development of emotional competences. The practical part is realized by quantitative research. Data are obtained by through a standardized questionnaire focused on trait emotional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koželová, Andrea. Úroveň emoční inteligence u studentů oboru sociální pedagogika. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe