Mgr. Tereza Vavrdová

Bakalářská práce

Možnosti aplikace hmotnostní spektrometrie pro detekci bakteriálních toxinů

Application possibilities of mass spectrometry for detection of bacterial toxins
Anotace:
Bakteriální toxiny jsou proteiny, které mohou buď zhoršit průběh bakteriálních infekcí, či přímo vyvolat různá onemocnění, z nichž nejznámnější jsou toxikózy, průjmy, epidermolýzy a syndrom toxického šoku. Kromě standardních mikrobiologických a molekulárně-biologických metod, kterými se identifikují bakterie produkující toxiny, lze přítomnost toxinů prokázat přímo ve vzorku. Proteinové toxiny se tradičně …více
Abstract:
Bacterial protein toxins are able to worsen bacterial infections or cause various diseases, of which the well-known are toxicosis, diarrhoea, epidermolysis and toxic shock syndrome. Apart from standard microbiological and molecular-biological methods, by which are identified bacteria producing toxins, the presence of toxins in the sample can be proven. Protein toxins are conventionally detected by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta