Ing. Blanka Vrbková, Ph.D.

Disertační práce

Vývoj metod pro stanovení biologicky aktivních látek pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie

Separation techniques and mass spectrometry for analysis of bioactive components
Anotace:
Předkládaná disertační práce je souborem prací zabývajících se využitím separačních technik a hmotnostní spektrometrie pro stanovení vybraných biologicky aktivních látek, a to antimikrobiálních peptidů z obilky ječmene/sladu a sterolů z rostlinných olejů. Hlavními cíli práce bylo stanovení různých analytů rozličnými metodickými přístupy a vývoj metodiky využívající nekonvenční matrici ke stanovení …více
Abstract:
This dissertation thesis comprises studies dealing with an application of separation technique and mass spectrometry for the determination of selected bioactive components, namely antimicrobial peptides in barley/malt caryopsis and sterols in vegetable oils. The main goals of this thesis were the determination of various analytes by different methodological approaches and the development of a new method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta