Theses 

The influence of psychological and ethical aspects of advertising on human psyche – Jana Kaliánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jana Kaliánková

Diplomová práce

The influence of psychological and ethical aspects of advertising on human psyche

Vliv psychologických a etických aspektů reklamy na psychiku člověka

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na výzkum vlivu psychologických a etických aspektů reklamy na psychiku člověka. V teoretické části seznamuje čtenáře s tím, jak psychologie přispívá k tvorbě účinné reklamy, popisuje jednotlivé formy reklamy a psychologickou teorii motivace. Stěžejním tématem této části je etika v reklamách, etická samoregulaci reklamy, je zde také vymezena úloha Etického kodexu. Cílem výzkumu je za pomoci metody moderovaných rozhovorů odhalit faktory, které ovlivňují recepci (vnímání) reklamy. Moderované rozhovory jsou prováděny na vzorku deseti lidí. Na vybrané respondenty se nevztahují žádná předem definovaná kritéria. Práce současně také poskytuje přehled o tom, co považují oslovení lidé za etické v reklamách a jakým způsobem vnímají tuto problematiku. Jejím přínosem je odkrytí názorové různorodosti lidí, co se týká etických aspektů v reklamách.

Abstract: This diploma thesis aims to explore the influence of psychological and ethical aspects of advertising on human psyche. In the theoretical part is its reader informed about the contribution of psychology to the creation of effective advertising., there are described the forms of advertising and the psychological theories of motivation. Ethics in advertising, advertising, self-regulation and the Code of advertising are specified here. Moderate interviews in practical part of this thesis are used for revealing the factors affecting the reception of advertising. Individual moderate interview are done with ten persons. These peorsons are not differentiated according any specific criteria. In this thesis is given a view what people consider as ethical and what they think about the ethical issues in advertising. The main contribution of the research is verification of people's different opinions of ethical issues.

Klíčová slova: moderovaný rozhovor, etika v reklamách, psychologické aspekty, vnímání reklamy, názorová odlišnost, Etický kodex reklamy

Keywords: ethical aspects of advertising, different opinions, psychological aspects of advertising, reception of advertising, the Code of advertising, moderate interview

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Zuzana Hubinková
  • Oponent: Eva Jarošová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25473


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz