Ing. Alžběta Oborná

Diplomová práce

Marketingová komunikace vybraných agentur Organizace Spojených Národů v českých médiích

Marketing Communication of Selected Agencies of Organization of United Nations in Czech Media
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci neziskových organizací se zaměřením na marketingovou kampaň mezinárodního dětského fondu UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš dítě. V rámci kapitol se zaměřuje také na postavení a funkci fondu UNICEF na poli sociálního marketingu v rámci jeho vzniku a vývoje. Projekt je analyzován podle jeho mediálních nástrojů. Dále jsou rozebrána obecná východiska …více
Abstract:
This thesis focuses on promotion non-profit organization focusing on international marketing campaign Children's Fund UNICEF Adopt a Doll and Save a child. The chapters also focuses on the position and fuction of UNICEF in the field os social marketing in origin and evolution. The project is analyzed according to media tools. There are also discussed general basic dor marketing communication. The position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: Ing. Mgr. Luděk Nezmar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace