Theses 

Dopady právní úpravy zákazu diskriminace mužů a žen na pojistné produkty – Bc. Václav Pisinger

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví

Bc. Václav Pisinger

Diplomová práce

Dopady právní úpravy zákazu diskriminace mužů a žen na pojistné produkty

Impacts of legislation prohibiting diskrimination between men and women on insurance products

Anotace: V předložené diplomové práci se zabývám dopadem zákazu diskriminace na základě pohlaví v životním pojištění, které v České republice začalo platit na sklonu roku 2012. První část práce je teoretická a zaměřuje se na základní popis regulace a tvorby produktů v životním pojištění, dále se věnuje problematice stanovení rizikových sazeb a nové právní úpravě včetně rozboru rozhodnutí soudního dvora EU. Druhá praktická část obsahuje modelové kalkulace pojištění před a po zavedení regulace a analýzu dopadů změn z pohledu pojišťoven, jejich klientů jako i celého pojistného trhu.

Abstract: In present thesis I deal with the impacts of legislation prohibiting gender discrimination in life insurance, which came into force at the end of the year 2012. The first part of the thesis is theoretical and it focuses on basic description of regulation and making of the products in life insurance, further it describes the issue of risk rates setting, and new legislation including analysis of judgment of the European Court of Justice. The second practical part includes modelled calculations of the insurance before and after the regulation, and the analysis of impacts of the changes from the perspective of insurance companies, their clients and also the whole insurance industry.

Klíčová slova: Životní pojištění, diskriminace, regulace, Test-Achats, úmrtnost, rizikové sazby

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:47, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz