Bc. Sandra Frančeková

Bachelor's thesis

Analysis of the 2016 U.S. Presidential Debates: Winners and Losers

Analysis of the 2016 U.S. Presidential Debates: Winners and Losers
Abstract:
Táto bakalárska práca má za úlohu predstaviť a rozanalyzovať minuloročné prezidentské debaty v Spojených štátoch amerických. Výsledky analýz všetkých štyroch skúmaných aspektov sú následne v závere práce spracované a komparatívnou metódou dospievajú k výsledku. Taktiež sa práca okrajovo zaoberá aj publikom a vplyvom debát na ľudí. Cieľom práce nie je však určiť víťaza. Má iba dokázať, ktorý z kandidátov …more
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the analysis of the 2016 presidential debates in The United States of America. The four aspects of debates are analysed and with the comparative method formed into conclusion. However, the thesis doesn´t deal with audiences as such, one part of it is also devoted to the effects of the debates on audiences. The thesis is to prove which of the candidates was the winner …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jan Eichler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.