Bc. Jakub Jůza

Bachelor's thesis

The House of Lords and The Peerage of England: Role in British Political System and Democracy, and its Public Perception

The House of Lords and The Peerage of England: Role in British Political System and Democracy, and its Public Perception
Anotácia:
Hlavním cílem této práce je přiblížit čtenáři Sněmovnou lordů parlamentu Spojeného království a informovat jej o její historii, roli v zákonodárném sboru, vývoji a reformách, předložit některé rozporuplné názory veřejnosti na dané téma a zamyšlení nad nimi, a vybavit čtenáře dostatečnými fakty, aby byl schopný si s jistotou vytvářet názory ohledně otázek týkajících se Sněmovny lordů ve veřejné debatě …viac
Abstract:
The main aim of this thesis is to acquaint the reader with the House of Lords of the Parliament of United Kingdom, and inform on its history, role in legislature, the changes and reforms, explain Peerage titles and structure, and present some conflicting public opinions on the topic and scrutinize them and equip the reader with sufficient facts to be able to discernibly form opinions on the possible …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/yb1gd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2020
  • Vedúci: Mgr. Marie Crhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Philosophy and Science in Opava

Bachelor programme / odbor:
Human Studies / English in combination with another discipline

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.