Bc. Petra Kozová

Bakalářská práce

Kriminalita v době blackoutu: rizika a hrozby spojené s narušováním bezpečnosti a veřejného pořádku

Power blackout: Analysis of behavior-related consequences of power blackout
Anotace:
Energetický blackout představuje reálnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost státu, a dnes je tato hrozba čím dál větší díky větší zranitelnosti kritických infrastruktur. Tato práce má za cíl nejdříve teoreticky představit základní pojmy s fenoménem blackoutu spojené a představit i základní teorie vývoje a dopadů blackoutů, což bude následně sloužit jako podklad pro analýzu těchto rizik v socioekonomické …více
Abstract:
Energetic blackout is real threat for homeland security and this threat is growing bigger these days while vulnerability of critical infrastructure grows. First of all there will be explained some concepts that are closely related to blackout including theories. The main aim is to analyze threats and risks in socioeconomic area that are consequences of power outage. There will be used comparison and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Morávek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia